Αναζήτηση
Filters
Close

Πολιτική προστασίας δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο ασκών ατομική επιχείρηση Γεώργιος Γεωργίου του Αριστείδη, κάτοικος Ευόσμου Θεσσαλονίκης, οδός Αγίου Νεκταρίου 15, με Α.Φ.Μ.: 157760605, ο οποίος εφεξής και χάριν συντομίας θα καλείται ως «Η Επιχείρηση».

Email επικοινωνίας για την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα: [email protected]

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αφορά μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει η Επιχείρηση ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας μέσω της ιστοσελίδας www.georgiou-fineart.gr, καθώς και μέσω των σελίδων που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube).

 1. Δικαιώματα των υποκειμένων
  1. Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από την Επιχείρηση.
  2. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων.
  3. Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νόμιμών δικαιωμάτων της Επιχείρησης.
  4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.
  5. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας.
 2. Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων
  1. Κάθε αίτημα σας αναφορικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται μέσω email προς την Επιχείρηση.
 3. Καταγγελία
  1. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).
 4. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται
  1. Απλοί Χρήστες
   1. Ονοματεπώνυμο
   2. Εmail (Στην περίπτωση που αυτό αποτελεί ταυτοποιήσιμο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα).
   3. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που οικειοθελώς καταχωρούνται στην φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης είτε αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της, των οποίων οι κατηγορίες δεν μπορούν προηγουμένως να ταυτοποιηθούν.
  2. Πελάτες
   1. Ονοματεπώνυμο
   2. Email (στην περίπτωση που αυτό αποτελεί ταυτοποιήσιμο δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα).
   3. Τηλέφωνο
   4. Διεύθυνση αποστολής
   5. Α.Φ.Μ.
   6. Τραπεζικά δεδομένα
   7. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που οικειοθελώς καταχωρούνται στην φόρμα καταχώρησης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης είτε αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της, των οποίων οι κατηγορίες δεν μπορούν προηγουμένως να ταυτοποιηθούν.
 1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων
  1. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, είναι σύννομη εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15) έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεση του.
  2. Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των δεκαπέντε (15) ετών η επεξεργασία της ανωτέρω παραγράφου είναι σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νόμιμου αντιπροσώπου του.
 2. Σκοποί επεξεργασίας
  1. Απλοί χρήστες
   1. Η αξίωση της Επιχείρησης να προστατέψει τα συμφέροντα της.
   2. Η ενημέρωση για μελλοντικές προσφορές μέσω newsletter.
  2. Πελάτες
   1. Η αξίωση της Επιχείρησης να προστατέψει τα συμφέροντα της.
   2. Η σύναψη σύμβασης πώλησης προϊόντων.
   3. Η ενημέρωση για μελλοντικές προσφορές μέσω newsletter.
 1. Noμική Βάση
  1. Απλοί Χρήστες
   1. Αξιώσεις της Επιχείρησης: Το έννομο συμφέρον της Επιχείρησης
   2. Ενημέρωση μέσω newsletter: Η συγκατάθεσή σας.
  2. Πελάτες
   1. Αξιώσεις της Επιχείρησης. Το έννομο συμφέρον της Επιχείρησης.
   2. Η σύναψη σύμβασης πώλησης προϊόντων: Η ορθή εκτέλεση της σύμβασης πώλησης προϊόντων ή η λήψη μέτρων κατ΄αίτηση των υποκειμένων των δεδομένων πριν από τη σύναψη της σύμβασης.
   3. Ενημέρωση μέσω newsletter: Η συγκατάθεσή σας.
 1. Χρονικό διάστημα αποθήκευσης δεδομένων
  1. Έως και πέντε (5) χρόνια από την αποστολή των δεδομένων προς την Επιχείρηση.
 2. Αποδέκτες
  1. Εργαζόμενοι της Επιχείρησης και εξωτερικοί συνεργάτες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενοι: Νομικός Σύμβουλος, Λογιστής, προσωπικό τεχνικής υποστήριξης).
  2. Δεν γίνεται διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους για κανέναν εμπορικό σκοπό που δεν αναφέρεται στην παρούσα.
 3. Διαβίβαση σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς
  1. Δεν γίνονται διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς.
 4. Cookies
  1. Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies».
  2. Τι είναι τα cookies;
   1. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως  κωδικός σύνδεσης, γλώσσα,  μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.
  3. Ο σκοπός της χρήσης των cookies:
   1. Η παροχή καλύτερης εμπειρίας κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα και η διεξαγωγή βελτιώσεων
   2. Η εξατομίκευση της εμπειρίας σας
   3. Ο εντοπισμός των επισκεπτών ανά χώρα και πόλη
   4. Χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα μας, χώρα-πόλη
   5. Λειτουργικό Σύστημα/Είδος συσκευής
  4. Ποια υπηρεσία cookies χρησιμοποιούμε:
   1. Cloudflare
   2. Google Analytics
   3. Facebook Authentication
  5. Κατηγορίες Cookies
   1. Αναγκαία
    1. Τα απαραίτητα Cookies βοηθούν στον να γίνει χρηστική η ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως η πλόηγηση και η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.
   2. Προτίμησης
    1. Τα cookies προτίμησης επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνιση της, όπως την προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεται ο χρήστης.
   3. Στατιστικά
    1. Τα cookies στατιστικών βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να κατανοήσουν πως αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας πληροφορίες ανώνυμα.
  6. Η ενεργοποίηση αυτών των cookies είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη περιήγηση.
  7. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.
  8. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων.
  9. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.
  10. Πώς να ελέγχετε τα cookies
   1. Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας.
   2. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org.
Ενημερωτικό δελτίο